มีสินค้าพร้อมจัดส่ง
มีสินค้าพร้อมจัดส่ง

Login FormWho's Online

เรามี 219 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รายชื่อ บริษัทขนส่ง เอกชน ในแต่ละภาคของประเทศ

 

ภาคเหนือ

นครสวรรค์

 • ป.สยามเทรดดิ้ง 02-8859796-7, 056214966
 • นครสวรรค์ขนส่ง 02-4413472-3, 056213393, 08160800646

สุโขทัย

 • สุโขทัยขนส่ง 02-8880734, 0897685201, 08-96820145
 • พิษณุโลกขนส่ง 02-8870223-4, 055-259068, 055-252722
 • สหหล่มสัก 02-8858921-8, 055621303

พิษณุโลก

 • พีแอลขนส่ง 02-6138655ม038-824329
 • พิษณุโลกขนส่ง 02-8870223-4, 055-259068, 252722
 • จงเจริญขนส่ง 055216800, 028870225-6

เชียงใหม่

 • นิ่มซี่เส็ง 053244801, 02-4482890-2

เชียงราย

 • นิ่มซี่เส็ง 053718045-7, 02-8894600-6

ลำพูน

 • นิ่มซีเส็ง 053-553854-6

ลำปาง

 • นิ่มซี่เส็ง 054-218913-4

พะเยา

 • นิ่มซี่เส็ง 054-484375-7

แพร่

 • นครแพร่น่านขนส่ง 054511238,054627273, 02-87880837

น่าน 054710971, 02-8880837

กำแพงเพชร

 • ป.สยามทรดดิ้ง 02-8859796-7,055-717349
 • วรวัฒน์ขนส่ง 02-8871055-6,055-717398,055-716168
 • ตงนั้มขนส่ง 02-2246040, 2246038
 • จงเจริญขนส่ง 02-8870225-6, 055216800

พิจิตร

 • รุ่งเรืองกิจขนส่ง 028858119-20, 0896678488, 056615573, 0814756636
 • สหหล่มสัก 056612227, 028858921-3, ตะพานหิน 056621888

ภาคกลาง

กาญจนบุรี

 • มังกรทองขนส่ง 028880634, 034649411

สุพรรณบุรี - สุพรรณขนส่ง 02-2244833, 02-2224338,02-8896075-,035-511635,035-511637

ฉะเชิงเทรา

 • พีแอลขนส่ง 02-6138655, 038824329

ราชบุรี

 • ส.สมจิตร - 02-4103121

กาญจนบุรี

 • ส.สมจิตร 02-4103121

ชัยนาท

 • สหพิทักษ์ 024-482939,024-482940, 056-411557,411087

ลพบุรี

 • TL หรือ NTC

สมุทรสาคร

 • ภาคกลางขนส่ง 0894478343, 0816168774,034711075,034714248

อยุธยา

 • รถแดงขนส่ง 035252581, 02-2245404

เพชรบุรี

 • ชัยเจริญขนส่ง 028882074,032425119

สระบุรี

 • สระบุรีทงเฮง 02-4414641-3, 036211981,036221318

สิงห์บุรี

 • แต้เต๊กอู๋ 02-4103120, 0818300480,036511731,036511403

ประจวบคีรีขันธ์

 • โกล้วนขนส่ง 032550325,024103122,024482898
 • ประจวบทองชัย 032611363 กุยบุรี 032689214, ปราณ 0838166710
 • หัวหิน 0852967887, 024481976,024481977

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

ร้อยเอ็ด

 • เรืองกิจร้อยเอ็ด 028874325-6, 043524123, 0872264699

เลย

 • พรชัยเลยขนส่ง 02-8880521, 0898948818, 042-812217

อุดรธานี

 • เอ็นทีซี 02-6119582-4,02-6118454

อุบลราชธานี

 • โอเคทรานสปอร์ต 02-8898752, 02-2151575
 • อุบลพรชัย 02-8880995, 081-6399381, 045-241852,250744
 • อส.อุบล 02-8880600, 045-314873

กาฬสินธู

 • เรืองกิจร้อยเอ็ด (กุจินารายณ์) 02-8874325-6,043-851342
 • ดาวศรีบุญลือ 02-8880980,043-811983,02-2220549

ศรีสะเกษ

 • สามมิตรขนส่ง 02-8880809

ขอนแก่น

 • เศรษฐีอีสาน โทร.02-8874605-6
 • เมืองพล 043414690
 • บ้านไผ่ 043274978, 043241379
 • ลี้ฮะจัก 024482873, 043274443,043416033

มหาสารคาม

 • เศรษฐอีสาน 043722199, 02-8874607
 • ลี้ฮะจัก 043712851, 024482873
 • วศรีบุญลือ 028880549,043711261
 • กิตติวัฒน์ทรานสปอร์ต 085-0137719,085-0078125,02-9870122

มุกดาหาร

 • ตังเซ้งขนส่ง 028037066-7, 042612153

ยโสธร

 • ตังเซ้งขนส่ง 02-8037066-7, 045724318

บุรีรัมย์

 • ม่งเส็งศักดิชัย 02-4103429, 4103424, 044622468, 620338, 0816393423
 • ม่งเส็งบุรีรัมย์ 028873258-9, 044612925

มุกดาหาร

 • เจียเจ็งกี่ 02-8870109, 028870110

สุรินทร์

 • ม่งเส็งศกัดิชัย - 024103429, 4103424, 044518139, 0816288487
 • ม่งเส็งบุรีรัมย์ 028873258-9, 044515391, นางรอง 044631086

ภาคตะวันออก

ระยอง

 • ระยองพัฒนา 038611764,876091, 02-2229296, 02-2225361,02-8882130
 • ระยองบริการ 02-4166492, 038-611758

ชลบุรี - พัทยา

 • พรกิจขนส่ง 028882033, 02-850356,038225336,038-367062,081-9414207
 • พรจิตต์ขวานเพชร 02-2212429, 02-8880938, 038-435102,436640
 • ติ่งขนส่ง 038-273266, 038-278655, 02-8859445, 02-8858370
 • โชคบุญมาขนส่ง 02-2943076, 089-6619599, 081-8654216, 038-762998-9

จันทบุรี

 • สหมิตรเดินรถ - 022336282,022342524

ภาคใต้

นครศรีธรรมราช

 • รวมมิตรนคร02-8880764, 02-8882079, 075-356388, 343334,341612
 • ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7,081-5506329
 • กระบี่นครการ 028858746, 0817371434
 • เอสพีสุภาภัณฑ์ 022153954-5, 0819757945

ตรัง

 • ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7, 0897288979
 • โกล้วนขนส่ง - 024103122,024482898, 075574259, 075574220-1
 • กระบี่นครการ 02-8858746, 075211996
 • เอสพีสุภาภัณฑ์ 02-2153954-5, 0896556898

ยะลา

 • ภูเก็ตศรีสุชาติ 073215802, 028858460-7

ชุมพร

 • โชคนำทางขนส่ง 02-8881812-3
 • ปรีดาภาคใต้ 02-4103420, 024103160, 077503351, 077513358,
 • หลังสวน077541946

กระบี่

 • โกล้วนขนส่ง 0816277642, 0897884576, 075663229
 • กระบี่นครการ 02-8858746, 028858747,075632227
 • กนกสยามนครการ 028871686,028871767,075611677

นราธิวาส 073615200,615700, 02-8858410-1, 073-522123

พังงา

 • โชคสถาพรพังงา 02-4481998, 076442-414, 08-97240429
 • เคเจกรุ๊ป 081-9797419, 076496566, 0898113055, 085-1771475
 • เมืองทองบริการ 024103421-3, 076213596, 076221254-5

ระนอง

 • ข้ามสมุทรขนส่ง 02-8870368-9, 0865640368,077823649,077813184

พัทลุง

 • อุปกรณ์การเกษตร 02-4413584-5, 074613239,612062
 • พิชิตขนส่ง 02-8858/397,081-4410355
 • จรูญขนส่ง 028653515,024103431, 074608006,065981544
 • โกล้วนขนส่ง 024103122, 02-4482898, 074620234

ภูเก็ต

 • เมืองทองบริการ 02-4103421-2, 02-8653244, 076213596, 076221254-5
 • ภูเก็ตศรีสุชาติ 076-212578, 218350, 02-8858460-7

สุราษฏร์ธานี

 • สุราษฏร์ทวีทรัพย์ 02-8874490-3, 077273871, 213655
 • เกาะสมุย 077-234381, 235295
 • ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7, 077315308-9 เกาะสมุย 081-8587890,0866848102
 • กระบี่นครการ 028878746,077441126,077253235
 • กนกสยามนครการ 028871686, 028871767, 0862668266

หาดใหญ่

 • หาดใหญ่ชัยกาญจน์ 074-244832, 074244188,028855108,028885109
 • จรูญขนส่ง 02-8653515, 024103431, 074457629

 

P.L. (พี แอล ขนส่งด่วน) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคกลาง ภาคเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2214-4820 , 0-2214-3921
ศูนย์แม่สอด 08-7847-4568
ศูนย์แพร่ 08-1041-5080
ศูนย์เพชรบูรณ์ 08-1474-2072
ศูนย์เลย 08-9640-9463
ศูนย์อุตรดิตถ์ 08-9461-9699
ศูนย์สุโขทัย 08-1475-4683
ศูนย์ตาก 08-9644-1759
ศูนย์กำแพงเพชร 08-1651-9080
ศูนย์พิษณุโลก 08-6939-2052
ศูนย์หนอมตม 08-1971-3008
ศูนย์พิจิตร 08-9644-1759
P.P. (พี พี ขนส่งด่วน) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออก
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2216-1685 , 08-9241-8951
ศูนย์จันทบุรี : ท่าใหม่ พลับพลา เขาไร่ยา พริ้ว พระยาตรัง ขลุง แสนตุ้ง ตราด
ศูนย์ปราจีนบุรี : กบินทร์ คลองรั้ง บ้านสร้าง ประจันตคาม ศรีมหาโพธิ์ ท่าประชุม บ้านหนองสังข์ บ้านแก้ง
CLT (หจก. เชาวลิน ทรานสปอร์ต)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2943-5058 , 08-6336-7135 , 08-1341-6963
NTC (บริษัทเอ็นทีซี รับส่งพัสดุด่วน จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0-2523-7042-46
สาขาที่ 1 0-2611-9582-4 0-2611-8484-5
TDS (หจก. ทำดี ดีลิเวอรี่ เซอร์วิส)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2946-1647 , 08-6844-2442
ศูนย์นครราชสีมา 08-5314-3111
ศูนย์ขอนแก่น 0-4334-8649 , 08-3149-5111
IT Transport (บริษัท ไอที ทรานสปอร์ต จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2936-8801 , 08-1423-2252 , 08-1717-9201
ศูนย์ขอนแก่น 0-4334-6823 , 08-5026-9300 , 08-6375-4501
ศูนย์นครราชสีมา 0-4437-1180 , 08-6936-9273 , 08-6375-4502
ศูนย์อุดรธานี 0-4232-1204 , 08-6858-1102 , 08-6375-4506
กิตติวัตร (บริษัท กิตติวัตร ทรานสปอร์ต จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2987-0122 ,08-5013-7719 , 08-5007-8125
ศูนย์ขอนแก่น 0-4336-5271 , 0-4336-5273 , 08-9711-9483 , 08-1592-1386
ศูนย์โคราช 0-4427-6342 , 08-6855-6358
HWL (บริษัท เอช.ดับบลิว. ลอจิสติกส์ จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
ศูนย์สุราษฎร์ธานี 0-7725-3320
ศูนย์หาดใหญ่ 0-7422-0959
ศูนย์ชุมพร 08-1082-0468
ศูนย์ขอนแก่น 0-4334-1124
ศูนย์นครราชสีมา 0-4427-0489
ศูนย์เชียงใหม่ 0-5326-0111
ศูนย์ตาก 08-1430-4105
ด่วนเหนือ (หจก. ด่วนเหนือ 2543)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2219-2472
ศูนย์เชียงใหม่ 0-5321-5420
SDS (บริษัท เซ้าท์ ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ
Call 08-1539-3339 , 08-7370-8787
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2943-5353 , 0-2943-8382 , 08-7370-7878
ศูนย์สุราษฎร์ธานี 0-7726-9194 , 08-1694-7888 , 08-4625-6444
ศูนย์หาดใหญ่ 0-7445-7219 , 08-1542-8367 , 08-6957-7864
ศูนย์ภูเก็ต 0-7623-4393 , 08-1539-3339
ศูนย์ชุมพร 0-7757-6416